Arvostelu ja kokeet

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op).

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä opiskeluna (ns. aikatauluttamaton kurssi) milloin vain.

Kurssin voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa (esim. lukioissa), jolloin siitä voi saada opintopisteitä kyseisen oppilaitoksen itse määrittelemillä kriteereillä.

Tämä sivusto tehtävineen ei ole käytössä Helsingin Yliopiston Avoimessa yliopistossa Tietokoneen toiminnan jatkokurssin materiaalina. Vuoden 2022 kurssisivu on osoitteessa https://tito-jatko-2022.mooc.fi/.

Kurssin voi suorittaa osana Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta (5 op) kurssia. Kursseista Tietokoneen toiminnan perusteet (Avoin yliopisto, 2 op), Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Avoin yliopisto, 3 op) ja Tietokoneen toiminta (Helsingin yliopisto, 5 op) saa yhteensä max 5 op Helsingin yliopiston tutkintoa varten.