Tämä sivusto tehtävineen ei ole käytössä Helsingin Yliopiston Avoimessa yliopistossa Tietokoneen toiminnan jatkokurssilla. Vuoden 2022 kurssisivu on osoitteessa https://tito-jatko-2022.mooc.fi/.

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op) on kaikille avoin ja ilmainen verkkokurssi. Kurssilla perehdytään tietokoneen perustoimintoihin. Kurssi on suoraan jatkoa Tietokoneen toiminnan perusteet -kurssille. Perehdymme kurssilla aluksi konekieliseen ohjelmointiin, tiedon muuttumattomuuden tarkistamiseen ja oheislaitteiden hallintaan. Näytämme sitten aikaisempaa tarkemmin, kuinka korkean tason kielestä saadaan kääntämällä, linkittämällä ja lataamalla käyttöjärjestelmän tuntema prosessi. Lopuksi esittelemme ohjelmien vaihtoehtoisen suoritustavan tulkinnan ja emuloinnin avulla.

Lähtötietoina kurssilla kurssin Tietokoneen toiminnan perusteet (esimerkiksi Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminnan perusteet MOOC) ja jonkin korkean tason kielen ohjelmointikurssin (esimerkiksi Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin alkeet MOOC) tiedot.

Kurssi koostuu kuudesta luvusta (luvut 5-10) ja ne ovat suoraan jatkoa kurssille Tietokoneen toiminnan perusteet (luvut 1-4).

Luvussa 5 esitellään esimerkkikone ttk-91 ja näytetään, kuinka sen symbolisella konekielellä toteutetaan ohjelmoinnin perustoiminnot. Luvussa 6 tutustutaan aliohjelman käsitteeseen ja sen toteutukseen aktivaatiotietueen avulla, käyttäen edelleen esimerkkinä ttk-91 koneen symbolista konekieltä. Luvussa 7 esitellään tiedon eheyden turvaamismenetelmät ja päähuomio on tiedon turvaamisessa järjestelmän sisällä. Tässä luvussa esitellään myös järjestelmän erilaisten muistien toteutusteknologiat. Luku 8 käsittelee I/O-toteutusta yleensä ja erityisesti järjestelmän ulkoisen muistin (esim. levymuisti) toteutusta. Luvussa 9 esitellään, kuinka "normaalista" korkean tason kielellä toteutetusta ohjelmasta saadaan kääntämällä, linkittämällä ja lataamalla järjestelmässä suoritettava konekielisessä esitysmuodossa oleva prosessi. Luku 10 esittelee epäsuoran tavan suorittaa ohjelmia tulkitsemalla. Tuolloin varsinainen järjestelmässä suorituksessa oleva konekielinen prosessi onkin (esimerkiksi) tulkki, jolle käyttäjän haluama ohjelma annetaan missä tahansa sovitussa muodossa syötteenä.

Kurssiin sisältyy merkittävä määrä pikatehtäviä ("quiz"), joiden tekemisen tarkoitus on syventää oppimista. Kurssi on suunniteltu sillä ajatuksella, että opiskelija tekee kaikki pikatehtävät. Osa niistä on hyvinkin helppoja, mutta osa vaatii parempaa perehtymistä aihepiiriin.

Kurssin käyttötavat

Kurssia voidaan käyttää useaan alla mainittuun eri tarkoitukseen. Erilaisten kurssisuoritusten arvostelumenetelmät Helsingin yliopiston kurssina selitetään tarkemmin osiossa "Arvostelu ja kokeet".

Omaehtoinen itsenäinen opiskelu

Kuka tahansa tietokoneiden toiminnasta kiinnostunut voi käyttää tätä materiaalia itseopiskeluuun. Käy läpi kurssimateriaali, surfaile haluamiasi lisätietoja verkosta, vastaile pikatehtäviin ("quiz") ja nauti opiskelusta!

Lukion tai muun keskiasteen valinnaisena kurssina

Kukin oppilaitos voi itse määritellä, millä tavoin tämän Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op, MOOC) hyväksytään oppilaitoksen kurssina. Hyväksymiseen voi liittyä erillinen koe kyseisessä oppilaitoksessa.

Avoimen yliopiston kurssina

Tämä sivusto tehtävineen ei ole käytössä Helsingin Yliopiston Avoimessa yliopistossa Tietokoneen toiminnan jatkokurssin materiaalina. Vuoden 2022 kurssisivu on osoitteessa https://tito-jatko-2022.mooc.fi/.

Helsingin yliopiston kurssina

Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op, MOOC) käytetään osana Helsingin yliopiston Tietokoneen toiminta (5 op, luentokurssi) kurssia. Kurssin suoritukseen sisältyy kokeita. Kurssia Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (3 op, MOOC) ei voi Helsingin yliopistossa suorittaa irrallisena kurssina.